Irlandia - Anglia - Walia - Szkocja - Ogłoszenia w Internecie

  • NieruchomoĹ›ci
  • Motoryzacja
  • Produkty i usĹ‚ugi
  • Praca
  • Dodaj ogĹ‚oszenie

   Dodaj 1-2 ogłoszenia za darmo! Tylko u nas taka oferta! Co miesi±c darmowe ogłoszenia!

   Pozycjonujemy z Google oraz z Facebook. Pozyskaj klienta z www.e-gratka.co.uk

   Ogłoszenia specjalne w e-gratka.co.uk

   2 prywatne gratis (£1 dodatkowe, £2 sponsorowane, £5 wyróżnione)

   1 firmowe gratis (£3 firma dodatkowe, £5 firma sponsorowane, £7 firma wyróżnione)


Kliknij tutaj aby się zalogować

NIERUCHOMO?CI, POKOJE (86)

SPRZEDAM, KUPI? (258)

KOMUNIKATY (12)

OG?OSZENIA DROBNE (149)

PRZYJACIELE I RANDKI (409)

US?UGI (1436)

PRACA (465)

MOTORYZACJA (76)

POMOC DLA INNYCH (6)

BIZNES (73)

KATALOG STRON WWW (61)

BAZY INFORMACYJNE (6)

ANGLIA (87)

WALIA (0)

SZKOCJA (1)

IRLANDIA (15)

US?UGI: komputery, telekomunikacja

Zamieszczono 2013-11-11, odsłon: 1222

tanie po??czenia

Dzwo? do rodziny i przyjació? w Polsce. Tania Gadka oferuje mi?dzynarodowe us?ugi telefoniczne mi?dzy UK a Polsk? w bardzo korzystnych cenach.

DZWO? DO POLSKI Z TWOJEGO TELEFONU KOMÓRKOWEGO W UK
(dost?pne dwa warianty us?ug)

Us?uga 1 –

Dzwo? na numery stacjonarne w Poslce za 1p/min
Dzwo? na numery komórkowe w Polsce za 2.5p/min

z twojego telefonu w UK wy?lij–

SMS o tre?ci DZWON na 79910 dla do?adowania - £10 + £1 GRATIS
SMS o tre?ci DZWON na 85787 dla do?adowania - £5
SMS o tre?ci DZWON na 88565 dla do?adowania - £1.50

Jest to us?uga autodo?adowania. Po wys?aniu wiadomo?ci otrzymasz wiadomo?? zwrotn? z potwierdzeniem kwoty do?adowania oraz numerem dost?powym.

Us?uga dzia?a na zasadzie subsrkypcji. Automatycznie do?adujemy Twoje konto kwot? £5.00 je?li poprzednio do?adowywa?e? je kwotami £1.50 lub £5, lub otrzymasz automatyczne do?adowanie w wysoko?ci £10.00 je??i wcze?niej Twoje konto zosta?o do?adowane kwot? £10. Automatyczne zasilenie kredytu nast?pi tu? przed jego wyczerpaniem. Aby wy?aczy? us?uge automatycznego do?adowania nale?y, wys?a? sms o tre??i STOP na numer 88565, 85787 lub 79910 o dowolnej porze.

Us?uga 2 –

Dzwo? do Polski bezpo?rednio z Twojego brytyjskiego numeru.
Nie musisz nic kupowa? czy do?adowywa?. Koszt po??czenia b?dzie dodany do twojego rachunku telefonicznego. Us?uga jest dost?pna dla wszystkich u?ytkowników sieci O2, Orange, 3 oraz T Mobile.

Dzwo? na telefony stacjonarne w Polsce za 2p/min
Dzwo? na telefony komórkowe w Polsce za 7p/min

Aby dzwoni? na telefony stacjonarne w Polsce za 2p za minut?,
wybierz numer dost?powy 29 02 58

Aby dzwoni? na telefony komórkowe w Polsce za 7p za minute, wybierz numer dost?powy 29 07 58

Jak korzysta? z us?ugi -

1. Wpisz 6-cyfrowy numer dostepowy, a nast?pnie wci?nij zielony przycisk wywo?ania rozmowy
2. Wykr?? numer, pod który chcesz zadzwoni?
3. Nie wciskaj ponownie zielonego przycisku!


DZWO? DO POLSKI Z TWOJEGO TELEFONU STACJONARNEGO W UK

Dzwo? bezpo?rednio z Twojego telefonu stacjonarnego poprzez wybranie taniego numeru dost?powego. Op?ata za rozmow? zostanie dodana do Twojego rachunku telefonicznego.

Dzwo? na polskie telefony stacjonarne za 1p/min – wybierz numer 0844 720 2685
Dzwo? na polskie telefony komórkowe za 4p/min – wybierz numer 0844 904 3904

Wybierz numer dost?pu i kiedy us?yszysz tak? podpowied? g?osow?, wybierz numer docelowy poprzedzony numerem kierunkowym, a nast?pnie symbol "#" (tzn. 00 + numer kierunkowy kraju + numer kierunkowy regionu + numer telefonu + #).


Je?li masz jakie? pytania odno?nietanich po??cze? miedzynarodowych odwied? nasz? stron? internetow?: http://www.taniagadka.co.uk
lub zadaj pytanie na forum.
Bedzie nam bardzo mi?o pomóc Tobie oszcz?dzi? pieni?dze na rozmowy do Polski.

Dziekujemy.

Lokalizacja: Wszystkie lokalizacje
E-mail: szymon@taniagadka.co.uk
Strona www: http://www.taniagadka.co.uk/Inne ogłoszenia z kategorii US?UGI: komputery, telekomunikacja

Partnerzy:    Akademia Fryzjerstwa UK   |   Hair-Life Professional   |   RevolWEB.pl

O nas   |   Kariera   |   Reklama   |   Regulamin   |   Oferta   |   Dystrybucja   |   Partnerzy   |   Magazyn e-gratka.co.uk